Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia z okazji rocznicy powstania WHO  w 1948 roku.  

Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W tym roku tematem przewodnim będą choroby przenoszone przez wektory.

 

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy miedzy innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę.

 

Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by:

  • Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedze jak należy się chronić przed tymi chorobami;

  • Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;

  • Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć;

  • Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory staja się problemem zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed nimi tymi chorobami.

Więcej informacji na stronie WHO

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/event/en/index.html